Pyzdry-Czerniejewo (zespół pałacowy, gen. Jan Lipski, XVIIIw.) (2005.04.17)

Strona | 1 | opis | 

Pyzdry (historyczna granica Prusko-Rosyjska z 1815 r.,
ciekawostka na trasie do Czerniejewa)
Czerniejewo-zespół pałacowy gen. Jan Lipski, XVIIIw.Czerniejewo
leży 14 km od Gniezna nad rz. Wrześnicą. Zespół Pałacowy w Czerniejewie należy do najwspanialszych zabytków architektury barokowo-klasycystycznej w Wielkopolsce. Jego budowa przypada na czasy gdy właścicielem Czerniejewa był generał Jan Lipski. Pierwotny pałac powstał w latach 1771-1775 jako budowla późnobarokowa. Został zbudowany prawdopodobnie na miejscu dawnego zamku. Składał się z prostokątnej bryły pałacu i dwóch oficyn. Około roku 1780 zbudowano budynki, które do chwili obecnej tworzą okazały kompleks pałacowy - stajnię i wozownię. Pałac został przekształcony w latach 1789-1790 zgodnie z modnymi w owym czasie prądami klasycystycznymi. Dostawiono wówczas okazały czterokolumnowy portyk oraz wybudowano dwa okrągłe, reprezentacyjne salony - na parterze - niski, na piętrze dwukondygnacyjny. Ta gruntowna przebudowa zmieniła zasadniczo wygląd pałacu. W następnych latach dokonano upiększenia pałacowych wnętrz. Zabiegi te były kontynuowane przez kolejnych właścicieli pałacu - rodzinę Skórzewskich herbu Drogosław. W ich posiadaniu pałac znajdował się od początku XIX wieku do 1939 roku. Zgromadzono wówczas w pałacu bardzo wartościowy księgozbiór oraz liczne dzieła sztuki. Kolejna gruntowna przebudowa pałacu nastąpiła w latach 1926-1928. Architekt Juliusz Nagórski dobudował wówczas po stronie wschodniej pałacu dwukondygnacyjne skrzydło, które połączono z oficyną półkolistą, galerią. Pałac otacza okazały park, który powstał w drugiej połowie XVIII wieku. Na początku miał układ regularny, a w połowie XIX wieku uległ przekształceniu w park krajobrazowy angielski. Wspaniała czerniejewska rezydencja Była w latach 1771-1939 także ośrodkiem życia społecznego. Lipscy przyczynili się do rozwoju gospodarczego Czerniejewa i regionu. Późniejsi właściciele pałacu i miasteczka - Skórzewscy żywo angażowali się w działalność społeczno - polityczną, zwłaszcza na rzecz dobroczynności. Działalność tę kontynuowali do wybuchu II wojny światowej. W latach 1939-1945 czerniejewski pałac był użytkowany przez Niemców. Zabudowania pałacowe przetrwały ten trudny okres w stanie nienaruszonym. W końcowym okresie wojny zniszczona została większość wyposażenia pałacu. Po zakończeniu wojny pałac został przejęty przez Skarb Państwa. W jego wnętrzach zorganizowano Państwowy Dom Dziecka. Pałac będąc do roku 1977 siedzibą placówki opiekuńczo - wychowawczej uległ dużej dewastacji. W latach 70. obiekt przejął Kombinat PGR Żydowo. Rozpoczęła się renowacja pałacu oraz budynków stajni i wozowni. Mieszczą się w nich pomieszczenia hotelowe, kawiarnia, restauracja. W latach 1978-1985 dokonano powiększenia pałacu poprzez dobudowę od strony zachodniej, analogicznej jak od wschodu budynku, galerii łączącej pałac z oficyną. W czasie remontu odtworzono dawne rozplanowanie i wystrój wnętrz. Większość obecnego wyposażenia pałacu stanowią meble pochodzące z XIX i początku XX wieku. Pałac został oddany do użytku 17 września 1985 roku. Większość jego pomieszczeń ma charakter użyteczny i ekspozycyjny. Pałac dysponuje w sumie 29 miejscami noclegowymi. Położone w pobliżu pałacu budynki stajni i wozowni posiadają 53 miejsca noclegowe. Działający od 1975 roku Ośrodek Usług Turystyczno-Łowieckich sprawuje zarząd nad pałacem. Jest on organizatorem licznych atrakcji. Są nimi przejażdżki końmi i bryczkami, ogniska, polowania i nauka jazdy konnej. Celom rekreacyjnym służy obecnie otaczający pałac park krajobrazowy. Znajduje się w nim kilkanaście zabytków przyrody. W głębi parku mieści się pochodzący z początku XIX wieku budynek bażantarni. Pałac w Czerniejewie jest miejscem organizowania uroczystości rodzinnych, okolicznościowych, bankietów oraz konferencji naukowych. Wydarzeniem dużej rangi było zorganizowanie w pałacu na początku czerwca 1997 roku spotkania prezydentów Węgier, Czech, Litwy, Słowacji, Niemiec, Ukrainy i Polski. Spotkanie to odbyło się w związku z pielgrzymką papieża Jana Pawła II do Polski i Jego pobytem w Gnieźnie.


<-/-> Poprzednia strona / Natępna strona  |  BackSpace Do góry jeden poziom  |  Home Pierwsza strona  |  End Ostatnia strona  |  Enter Pierwsze zdjęcie
© CanisLupus  |   Strona główna