Szwajcaria Żerkowska - ŚMIEŁÓW (muzeum A.Mickiewicza) (2004.04.18)

Strona | 1 | opis | 

...Gdzie bursztynowy świerzop, gryka jak śnieg biała,
Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała...


Pagórkowate i lesiste tereny pomiędzy Żerkowem i Śmiełowem uważane są za jeden z najpiękniejszych zakątków Wielkopolski. Często ten teren nazywany jest "Szwajcarią Żerkowską". Dominującym elementem jego rzeźby jest rozległy i wyniesiony pagór morenowy, rozciągający się pomiędzy Żerkowem, Bieździadowem i Raszewami. Kulminacyjnymi punktami są tu Łysa Góra (161 m npm) i Góra Żerkowską (155 m npm). Rozległe panoramy widokowe z najwyższych punktów Wzgórz Żerkowskich znane były już Janowi Długoszowi. Dzięki dużym różnicom wysokości względnych dochodzących do 90 m, roztaczają się tu wspaniale widoki na całą okolicę. Poza unikalną rzeźbą teren ten charakteryzuje się wzorowym ukształtowaniem krajobrazu pod względem zagospodarowania rolniczego, występowaniem rzadkich gatunków flory i fauny oraz dużą liczbą obiektów związanych z bogatą historią regionu. Jak twierdzą niektórzy historycy literatury, krajobrazy i drzewa okolic Śmiełowa stały się inspiracją do powstania planu i początku "Pana Tadeusza", w którym poeta zawarł obserwacje przyrody i wrażenia ze spotkań z mieszkańcami tej ziemi. Tereny te znajdują się obecnie w obrębie utworzonego w 1994 roku Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego. Sprzyja to ochronie przyrody i krajobrazu. Głównym kierunkiem gospodarowania tutejszych władz samorządowych jest zapobieganie degradacji środowiska i udostępnienie terenu dla ruchu krajoznawczego. Rada Miasta i Gminy w Żerkowie w marcu 1999 roku przyjęła uchwalę dotyczącą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W tym dokumencie potwierdzono ochronne i turystyczno-wypoczynkowe funkcje terenu. Gmina Żerków szczególny nacisk chce położyć na rozwój bazy i informacji turystycznej, zwiększenie liczby miejsc, w których turyści będą mogli się zatrzymać. Jednym z elementów służących podniesieniu atrakcyjności turystycznej terenów "Szwajcarii Żerkowskiej" jest powstająca ścieżka przyrodnicza. Jej budowę rozpoczęto wiosną 2000 roku. Środki finansowe na ten cel pochodzą z Urzędu Miasta i Gminy w Żerkowie oraz z Nadleśnictwa Jarocin, Wędrówkę tą ścieżką można rozpocząć od parkingu obok boiska sportowego i gimnazjum. Opracowano dwa warianty tras - obydwie prowadzą przez Łysą Górę, na której planowane jest wybudowanie wieży widokowej. Wzdłuż tras ustawione są tablice informujące o spotykanych gatunkach roślin i zwierząt oraz zjawiskach zachodzących w lesie w ciągu całego roku. Trasą okrężną, której długość wynosi 3 km, można wrócić do punktu wyjścia. Druga, dłuższa trasa, ma 6 km długości. Wędrując tą trasą można dotrzeć do punktu widokowego w Rozmarynowie, przy drodze z Żerkowa do Śmiełowa. To właśnie stąd można oglądać najpiękniejsze widoki i wspaniałą panoramę Pradoliny Warty, aż do jej północnej krawędzi, a bliżej Brzostków i ośrodek, kultu Adama Mickiewicza - Śmiełów.

(powyższy artykuł autorstwa Wacława Adamiaka zaczerpnięty został z Informatora Regionalnej Pracowni Krajoznawczej Oddz. PTTK w Kalisz: "Krajoznawstwo i Turystyka")

Literatura:
Mielcarek M., Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy; Poznań 1994 Wodziczko A., Dąb Mickiewicza w Śmiełowie. Ochrona przyrody, 4,131 Kraków 1925


<-/-> Poprzednia strona / Natępna strona  |  BackSpace Do góry jeden poziom  |  Home Pierwsza strona  |  End Ostatnia strona  |  Enter Pierwsze zdjęcie
© CanisLupus  |   Strona główna