Sadowie2003(O.Pasjoniści)-I MOTOCYKLOWE SPOTKANIE Z MSZĄ ŚW. (2003.05.18)

Strona | 1 | 2 | opis | 

Ogromne uznanie i przy okazji pozdrowienia składamy Organizatorom, których było tak niewielu, a mimo to zorganizowali wspaniałe spotkanie na wysokim poziomie (nietylko duchowym) i o wzorowej organizacji. Potrafili zadbać o najdrobniejsze nawet szczegóły: kartki na wypominki czy deseczki pod stopkę moto na miękkiej łące.
Za rok będziemy tam znowu.

Sadowie
(k. Ostrowa Wlkp.) - Mało znane miejsce kultu religijnego. Z tamtejszej Golgoty zobaczyć można niezwykły widok. W dole rozciąga się piękna panorama doliny Baryczy; a zanią Wzgórz Ostrzeszowskich. W oddali widać m. in. Wieże kościołów w Chynowej, Kotłowie, Strzyżewie i Wysocku Wielkim. ... Tam wcale nie jest płasko. W tej okolicy zatrzymał się lodowiec, tworząc Wzgórza Wysockie. A z Sadowia, 185 metrów n.p.m., widać Kalisz, Chełmce, Grabów, Ostrzeszów i Odolanów. Zimą można tu uprawiać narciarstwo i saneczkarstwo, gdyż krajobraz przypomina Szwajcarię Kaszubską. ... Z klasztorem w Sadowiu nierozerwalnie związana jest postać ojca Bernarda (Zygmunta Kryszkiewicza), który w 1933 r., wkrótce po otrzymaniu habitu zakonnego, przybył tu z Przasnysza jako nowicjusz. W okresie okupacji hitlerowskiej niósł on pomoc potrzebującym, pomagał partyzantom i prowadził tajne nauczanie. Zmarł w 1945 roku w rodzinnym Przasnyszu podczas epidemii tyfusu. Na polecenie Prymasa Tysiąclecia wszczęto starania o beatyfikację o. Bernarda. W Sadowiu można zwiedzić izbę muzealną, w której zgromadzono pamiątki, zdjęcia i dokumenty związane z życiem i pracą o. Bernarda. ... Ojcowie Pasjoniści (CP - Congregatio Passionis) to męskie zgromadzenie zakonne, założone w 1720 r. We włoskim Piemoncie przez św. Pawła od Krzyża (1694-1775), a zatwierdzone w 1741 r. Przez papieża Benedykta XIV. Godłem zakonu jest biały krzyż z sercem i napisem: JESU XPI PASSIO, co znaczy MĘKA JEZUSA CHRYSTUSA. Pasjoniści przybyli do Polski w 1923 r. Dzięki papieżowi Piusowi XI i osiedlili się w XVI-wiecznym, pobernardyńskim klasztorze w Przasnyszu na Mazowszu, gdzie obecnie znajduje się siedziba władz prowincjonalnych. Liczne powołania sprawiły, że przasnyski klasztor okazał się za ciasny i od 1931 r. Przełożony klasztoru, o. Bartłomiej Rapetti, myślał o otwarciu nowej placówki. ... Sadowie istniało wcześniej, bo pierwsze wzmianki pochodzą z 1410 roku. Natomiast w 1932 r., hrabia Bogdan Szembek z Wysocka Wielkiego powiadomił księdza prymasa Augusta Hlonda, że pragnie ofiarować część swojego majątku w Sadowiu na cele kościelne. Bezpośrednią przyczyną tej darowizny była tragiczna śmierć 15-letniego syna Szembeka, Adolfa, który 27 czerwca 1923 r. Zginął w żwirowni w Wysocku. Na ofiarowanej ziemi rozpoczęła się budowa kościoła i klasztoru. Pierwszymi budowniczymi i duszpasterzami w Sadowiu byli dwaj Włosi i dwaj Polacy: ojcowie Bartłomiej Rapetti, Pius Falco, Juliusz Dzidowski i brat Franciszek Użarowski, stąd w architekturze klasztoru odnaleźć można mieszaninę stylu włoskiego i polskiego. ... W Sadowiu w pn.-wsch części parku krajobrazowego znajduje się dwór, założony w połowie XIX w. W stylu angielskim, o pow. 5,36 ha. W parku rośnie dorodny drzewostan, głównie liściasty (graby, jesiony, klony, kasztanowce, lipy, dęby szypułkowe), wśród niego drzewa pomnikowe - dąb szypułkowy, klon polny, olcha czarna, lipa drobnolistna oraz buk. Park otacza od wsch. I pd. Grabowa aleja, która przy obejściu szkolnym prowadzi w pobliże cmentarza przykościelnego. Wjazd do zieleńca zachowano od strony zachodniej, w osi szosy z Ostrowa Wlkp.

Życie Kalisza Nr 16
19.04.2000


<-/-> Poprzednia strona / Natępna strona  |  BackSpace Do góry jeden poziom  |  Home Pierwsza strona  |  End Ostatnia strona  |  Enter Pierwsze zdjęcie
© CanisLupus  |   Strona główna